https://maps.depopulacija.rs/map/content/index.html?l=2&sr

Populaciona promena na teritoriji Srbije, predstavljena Indeksom promene broja stanovnika, 2015/1975 praćena je u periodu od 1975–2015. Za izračunavanje indeksa korišćen je set podataka GHS-POP R2019A - GHS population grid multitemporal [European Commission, Joint Research Center, 2019]. Prikazom indeksa dobija se detaljniji uvid u intenzitet i prostornu ekspresiju depopulacije. Izvedene su kategorije različitog nivoa populacionog pada/porasta, na osnovu kojih je moguće pratiti koji je prostor Srbije demografski najugroženiji, a koje delove karakteriše populaciona ekspanzija. Dobijene vrednosti indeksa ukazuju na promenu u broju stanovnika, odnosno procenat stanovništva koji se povećao/smanjio u posmatranom periodu.

Populacioni porast obeležje je većih urbanih sredina i njihovih prigradskih zona, pojedinih dolinskih pravaca, kao i tradicionalno vitalnih zona sa dominacijom manjinskog stanovništva. Smanjenje broja stanovnika naročito je izraženo u perifernim zonama južnog dela Srbije. To su mahom prostori planinskog karaktera i tradicionalno depopulaciona područja sa kontinuiranim trendom iseljavanja i negativnim prirodnim priraštajem. Pored dominantno ruralnih prostora u tom delu Srbije koji se odlikuju demografski potpuno praznim zonama, proces depopulacije prisutan je i u manjim urbanim sredinama, koje postepeno gube svoju snagu.

<aside> 📝 Vrednosti indikatora koji nedostaju za opštine Preševo i Bujanovac posledica su ograničenja u korišćenom izvoru podataka.

</aside>


Preuzimanje podataka / Download data


Nazad na vrh strane ↑


<aside> *️⃣ Svako pominjanje Kosova treba shvatiti u potpunoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN (1999).

</aside>

Ovaj sajt je izrađen uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Populacionog fonda UN (UNFPA) u Srbiji i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru izazova „Podacima do boljeg razumevanja procesa depopulacije". Sadržaj sajta je isključiva odgovornost tima „Geoanalitičari” i on ne mora nužno da odražava stavove UNDP-a, UNFPA-a ni GIZ-a.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7123caa1-9013-45c2-ac61-acf45d24a9dc/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/de5f50ae-d8c2-4107-b066-bc1638f727d8/GIZ.jpg

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f9ba01f6-4791-4c2e-8bfe-0b8cdac3b2bb/UNDP-Logo-Blue-Medium.png