1. Izaberite opštinu i skrolujte naniže

  1. Izaberite opštinu i skrolujte naniže

2. Izaberite starosnu grupu

  1. Izaberite starosnu grupu

3. Odaberite tačku na scatter plot-u i pregledajte podatke

  1. Odaberite tačku na scatter plot-u i pregledajte podatke

https://maps.depopulacija.rs/altitudinal-trends-of-demographic-aging/content/index.html?lang=sr

Indikator Starosna struktura stanovništva prema visinskim zonama, 2011 služi kako bi se ustanovilo u kojoj meri je distribucija starosnih kategorija, najpre starog stanovništva, uslovljena promenom hipsometrije terena. Za dobijanje indikatora korišćeni su sledeći setovi podataka: EU-DEM v1.1 [European Environment Agency, 2016], „Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji (Knjiga 2): STAROST I POL” [Republički zavod za statistiku, 2012]; GeoSrbija [Open data of the National Data Infrastructure, Republic Geodetic Authority, n.d.]

Srbija spada u dominantno brdovite zemlje, sa prosečno 459 m n.v. Nadmorska visina raste ka obodnim i južnim delovima zemlje, sa izvesnim razlikama unutar prostornih celina. Stanovništvo Srbije svrstava se u grupu izrazito starih populacija, što se manifestuje niskim ili stalno opadajućim udelom mladih (do14 godina) i kontinuiranim porastom kontingenta starih (iznad 65 godina). Najstarije stanovništvo je u jugoistočnom delu Srbije. Koncentracija stanovništva je po pravilu veća na nižim terenima, uz dolinske tokove i saobraćajnice, dok su planinska naselja, periferno locirana, demografski najugroženija.

Prikazom indikatora za odabranu prostornu jedinicu, moguće je identifikovati naselja koja su u ovom smislu najugroženija, a time i najdirektnije izložena procesu depopulacije. Kod nekih opština brdsko-planinskog karaktera reciprocitet između prosečne nadmorske visine i udela starog stanovništva je izuzetno naglašen, gde sa povećanjem nadmorske visine raste i udeo starih. Kod drugih opština na nižim terenima, uslovljenost je slabijeg intenziteta. Manji dispariteti uočavaju se na prostoru Vojvodine, koju karakteriše homogena struktura prema morfometriji, tipu naselja i odlikama stanovništva. Moguće je pratiti i raspodelu drugih starosnih kategorija (grupe 0–14, 15–39, 40–65, 65+), ustanoviti zakonitosti njihove distribucije i sagledati odnos među starosnim kategorijama stanovništva.

<aside> 📝 Nepotpuni prostorni obuhvat u vrednostima indikatora posledica je ograničenja u korišćenim izvorima podataka: nedostatak administrativnih granica za nivo naselja i podataka o starosnim grupama stanovništva za prostor Kosova i Metohije, kao i nepotpun obuhvat u popisnim podacima za opštine Preševo i Bujanovac.

</aside>


Preuzimanje podataka / Download data


Nazad na vrh strane ↑


<aside> *️⃣ Svako pominjanje Kosova treba shvatiti u potpunoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN (1999).

</aside>

Ovaj sajt je izrađen uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Populacionog fonda UN (UNFPA) u Srbiji i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru izazova „Podacima do boljeg razumevanja procesa depopulacije". Sadržaj sajta je isključiva odgovornost tima „Geoanalitičari” i on ne mora nužno da odražava stavove UNDP-a, UNFPA-a ni GIZ-a.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7123caa1-9013-45c2-ac61-acf45d24a9dc/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/de5f50ae-d8c2-4107-b066-bc1638f727d8/GIZ.jpg

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f9ba01f6-4791-4c2e-8bfe-0b8cdac3b2bb/UNDP-Logo-Blue-Medium.png