1. Starosna struktura stanovništva prema visinskim zonama, 2011

Gde su stari?

Da li u planinskim krajevima dominira staro stanovništvo?

Indikator Starosna struktura stanovništva prema visinskim zonama omogućava praćenje zavisnosti procesa „starenja” i prosečne nadmorske visine.

Nastavi čitanje...

2. Indeks promene broja stanovnika, 2015/1975

Depopulacija – izazov ili realnost?

Koliko brzo Srbija gubi stanovništvo?

Gde je depopulacija najizraženija?

Indikator Indeks promene broja stanovnika se koristi za monitoring i merenje dinamike procesa depopulacije. Direktno pokazuje gde i koliko se procentualno stanovništvo smanjilo ili povećalo na određenom prostoru.

Nastavi čitanje...

3. Gustina naseljenosti u Srbiji, 2015

Koji su polovi koncentracije stanovništva?

Gde se rasipa stanovništvo toliko da se pojedini krajevi postepeno prazne?

Koji prostori rastu u visinu?

Gustina naseljenosti je jedan od najčešće korišćenih indikatora u praćenju prostornih promena i delimitaciji ruralnih i urbanih područja (OECD; EU Commission; ESPON). Ukazuje na atraktivnost prostora za naseljavanje.

Nastavi čitanje...